نمونه سوالات پایه های هفتم، هشتم و نهم


دانش آموزان عزیز اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان مجموعه ای از نمونه سوالات نوبت اول و دوم سال های پیش را بر روری گروه آموزش متوسطه اول اداره کل آپ اصفهان قرار داده. ما به منظور سهولت در امر استفاده شما از این نمونه سوالات لینک سایت مورد نظر را در زیر قرار داده ایم.

http://amozesh-rahnemaei.blogfa.com/category/9

برگزاری شورای دبیران