اردو جام دیجیتال

جلسات آموزش خانواده

اهداء جوایز دانش آموزان ممتاز

تجلیل از قهرمانان ورزشی

مقام دوم مسابقات صخره نوردی

مقام سوم مسابقات شنای تیمی

هنرهای آقای سلیمانی فر دبیر فرهنگ و هنر

شروع سال تحصیلی 98-97

اهدای مدال دانش آموزان برتر

فعالیت های درس کار وفناوری