گالری تصاویر

اردو جام دیجیتال
1398/01/18 ساعت 11:52:11
جلسات آموزش خانواده
1398/01/18 ساعت 11:40:14
شروع سال تحصیلی 98-97
1397/06/31 ساعت 10:37:59
جلسات آموزش خانواده
1396/11/26 ساعت 12:25:14
اردو جام دیجیتال 96/11/21
1396/11/26 ساعت 11:06:08
اردو جام دیجیتال 96/11/18
1396/11/26 ساعت 11:00:09
اردو باغ فردوس 96/8/9
1396/08/21 ساعت 09:56:55
شروع سال تحصیلی 97-96
1396/08/20 ساعت 13:16:24
دانش آموزان پایه هفتم
1396/03/13 ساعت 10:22:05
دانش آموزان پایه هشتم
1396/03/13 ساعت 10:20:22
دانش آموزان پایه نهم
1396/03/13 ساعت 10:16:36
نمای دبیرستان
1396/01/31 ساعت 12:56:59
اهدا لوح و جوایز
1396/01/31 ساعت 12:20:02
اردو جام دیجیتال
1396/01/31 ساعت 12:11:59
نماز جماعت
1396/01/31 ساعت 11:37:25
شورای دانش آموزی
1396/01/31 ساعت 10:06:15
جلسه با اولیاء
1396/01/31 ساعت 09:48:55
جلسه با دانش آموزان
1396/01/31 ساعت 09:44:04
آغاز سال تحصیلی 95
1396/01/31 ساعت 09:37:40
ورودی های هفتم سال96-95
1395/06/28 ساعت 11:49:18
مسابقه پرتاب موشک
1395/05/31 ساعت 09:21:44
شورای دانش آموزی
1395/05/31 ساعت 09:19:14
هفته دفاع مقدس
1395/05/31 ساعت 09:15:51
آغاز سال تحصیلی 93
1395/05/31 ساعت 09:11:19