نمونه سوالات پایه های هفتم، هشتم و نهم


دانش آموزان عزیز اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان مجموعه ای از نمونه سوالات نوبت اول و دوم سال های پیش را بر روری گروه آموزش متوسطه اول اداره کل آپ اصفهان قرار داده. ما به منظور سهولت در امر استفاده شما از این نمونه سوالات لینک سایت مورد نظر را در زیر قرار داده ایم.

http://amozesh-rahnemaei.blogfa.com/category/9

10 نفر برتر آزمون آذر ماه

ضمن قدردانی و تشکر از زحمات ارزشمند عزیزان دانش آموز ممتاز مهرماه

 10 نفر برتر آزمون آذر ماه به صورت جداگانه ،هر پایه در تصاویر زیر درج شده است

همچنین در سمت راست سایت به عنوان ممتازین آذر ماه قابل مشاهده می باشند

به نفرات اول تا سوم هر پایه لوح تقدیر و جایزه اهدا خواهد شد.
نمونه سوالات زبان پایه هفتم و هشتم

زبان آقای ملکوتی خواه

فایل های ضمیمه :

نمونه سوالات علوم پایه هفتم و هشتم

سوالات علوم آقای سلطانیفایل های ضمیمه :

نمونه سوال علوم تجربی پایه هشتم

سوالات چهارگزینه ای علوم تجربی پایه هشتم

فایل های ضمیمه :

نمونه سوالات علوم تجربی پایه هفتم

سوالات تستی علوم تجربی پایه هفتم

فایل های ضمیمه :

مجموعه سوالات علوم تجربی پایه نهم

نمونه سوالات تستی علوم تجربی پایه نهم

فایل های ضمیمه :

نمونه سوال قرآن هفتم،هشتم و نهم

نمونه سوالات قرآن پایه هفتم، هشتم و نهم

فایل های ضمیمه :

علوم تجربی پایه هفتم

علوم تجربی پایه هفتم آماده دانلود

فایل های ضمیمه :

ادبیات پایه های هفتم، هشتم و نهم

نمونه سوالات ادبیات فارسی پایه های هفتم و هشتم و نهم برای استفاده شما دانش آموزان درج گردیده. از فایل های ضمیمه دانلود نمایید.

فایل های ضمیمه :