لیست کلاس بندی

دانش آموزان عزیز جهت آگاهی از کلاس بندی به تصاویر زیردقت فرمائید و روز سوم مهر در کلاس تعیین شده حضور پیدا کنید

کلاس بندی

برنامه های کلاسی پایه هفتم تا نهم

دانش آموزان عزیز جهت حضور با آمادگی کامل در روز سوم مهرماه از لینک زیر برنامه کلاسی خود را دریافت نموده و به همراه داشته باشید.

فایل های ضمیمه :

برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی سال 94

نفرات برتر آزمون مهرماه

نفرات برتر مرحله اول آزمون مبتکران

تاریخ آزمون های مبتکران

نفرات برتر امتحانات(نوبت دوم سال تحصیلی 94-93)