امتحان

اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز

به دلیل تعطیلی روز یکشنبه 99/08/04 کلیه امتحانات پایه هفتم، هشتم و نهم همزمان رأس ساعت 9 صبح برگزار می شود.

برنامه امتحانات مهرماه 99

نکات مهم در رابطه با برگزاری امتحانات مهرماه

با توجه به سپری شدن حدود یک ماه از سال تحصیلی به منظور آگاهی دبیران از آمادگی دانش آموزان از مطالب تدریس شده برنامه امتحانات به شرح ذیل جهت اطلاع اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز اعلام می گردد:

1- در هر روز یک امتحان پیش بینی شده است.

2- آزمون در زمان کلاس هر دبیر برگزار می شود.

3- سوالات توسط دبیر در زنگ خودش طراحی و دانش آموزان بلافاصله تا پایان همان زنگ باید پاسخ را روی واتساپ دبیر ارسال نمایند.بدیهی است بعد از زمان آزمون امکان ارسال پاسخ وجود ندارد و اعتراض وارد نمی باشد.

4- کارنامه این ماه بر اساس حضور در کلاس و فعالیت های انجام شده و نمره این آزمون صادر و به اطلاع اولیاء محترم رسانده می شود.

5- در پایان هر ماه طبق برنامه اعلام شده توسط دبیران آزمون برگزار می شود.

6- ارزشیابی دروس کار و فناوری و تربیت بدنی امتحان کتبی ندارد.

سید مجتبی هاشمی-رئیس دبیرستان غیردولتی حکیم سنایی

ساعت آموزشی کلاسهای آنلاین

♦ قابل توجه اولیای محترم و دانش آموزان عزیز

از روز شنبه 99/07/12 کلاس های غیرحضوری ( آنلاین) به شرح زیر تشکیل می گردد :

∴ جلسه اول از ساعت  8:15  تا  9:30

20 دقیقه استراحت

∴ جلسه دوم از ساعت 9:50  تا  11:05

20 دقیقه استراحت

∴ جلسه سوم از ساعت 11:25  تا  12:45  

 

تشویق و تقدیر از دانش آموزان

قابل توجه اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز

شرایط تشویق و تقدیر از دانش آموزان عزیز در موقعیت خاص کرونا توسط دبیرستان حکیم سنایی به شرح زیر می باشد:

1- عدم غیبت و حضور در کلیه کلاس های آنلاین

2- عدم مزاحمت در کلاسهای آنلاین

3- انجام به موقع و کامل تکالیف تعیین شده توسط دبیران ارجمند

4- رضایت اولیاء بزرگوار از دانش آموز

5- کسب رتبه های برتر در امتحانات

6- رضایت مسئولین و دبیران از نحوه حضور و فعالیت دانش آموز در کلاسهای آنلاین

اطلاعیه

قابل توجه اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز

دانش آموزانی که بدون  عذر موجه و اطلاع قبلی در کلاس های آنلاین شرکت نمی کنند ، متناسب با تعداد غیبت ها از نمره درس و انضباط آنها کسر می گردد.لذا خواهشمندیم که دلیل عدم حضور در کلاس را در همان روز به اطلاع مدرسه برسانید.

شیوه نامه

قابل توجه اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز

با توجه به عدم استقبال اولیاء از کلاس های حضوری زوج و فرد  با هماهنگی دبیران ، مصوبه شورای مدرسه ، پیشنهادات مکرر اولیاء و اعتراض اکثریت آنان مبنی بر عدم کارایی کلاس های آنلاین 35 دقیقه ای و قطع مکرر اینترنت مقرر گردید از روز شنبه 99/6/29 همه روزه کلاس های آنلاین طبق برنامه زیر انجام پذیرد:

♦ جلسه اول از ساعت 8:30 تا  9:30

استراحت 20 دقیقه

♦ جلسه دوم از ساعت 9:50  تا  10:50

استراحت 20 دقیقه

♦ جلسه سوم از ساعت 11:10 تا  12:10

شیوه نامه برگزاری کلاس های حضوری و غیرحضوری

♦ قابل توجه اولیای محترم و دانش آموزان عزیز

کلاس های حضوری و غیرحضوری( آنلاین ) دبیرستان غیر دولتی حکیم سنایی از روز شنبه 99/06/22 به شرح زیر تشکیل می گردد جهت اطلاع کامل از چگونگی آموزش به نکات زیر عنایت کامل فرمایید

1- گروه بندی دانش آموزان هر کلاس طبق لیست زیر می‌باشد( گروه الف و ب )  

2- گروه الف روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) باید در کلاسهای حضوری که از ساعت 8:30  الی  10:35 در سه زنگ طبق برنامه هفتگی ارائه شده تشکیل می گردد شرکت نمایند و برای این گروه روزهای فرد کلاسهای غیر حضوری( آنلاین)  از ساعت ۱۰:۵۰ الی  ۱۲:۵۵ طبق برنامه هفتگی تشکیل خواهد شد.

3-  برای دانش آموزان گروه ب کلاس های حضوری در روزهای فرد (یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه) از ساعت ۸:۳۰ الی 10:35  و کلاسهای غیر حضوری (آنلاین) در روزهای زوج طبق برنامه هفتگی از ساعت ۱۰:۵۰ الی  ۱۲:۵۵ تشکیل خواهد شد.

4- زنگ کلاس های حضوری و غیرحضوری در هر روز هفته به شرح زیر می باشد:

« ساعت برگزاری کلاس های حضوری »

∴ جلسه اول : ( 9:05   تا   8:30  )  

10 دقیقه استراحت

∴ جلسه دوم: ( 9:50   تا   9:15  )  

10 دقیقه استراحت

  ∴ جلسه سوم : ( 10:35   تا   10 )   

 

«  ساعت برگزاری کلاس های آنلاین »

∴ جلسه اول : ( 11:25  تا   10:50 )  

10 دقیقه استراحت

∴ جلسه دوم: ( 12:10   تا   11:35  )  

10 دقیقه استراحت

∴ جلسه سوم : ( 12:55   تا   12:20 )   

 

۵- وضعیت آموزش گروههای آموزشی در هفته‌های بعد جابجا می‌شود گروه‌های الف روزهای فرد و گروه های ب روز های زوج خواهد بود این مطلب شامل کلاس های حضوری و غیر حضوری خواهد بود

« توجه و تقاضا »

از حضور اولیای بزرگوار و دانش آموزان عزیز به خاطر سلامت و آرامش خود و دیگران تقاضا دارد به نکات زیر توجه خاص مبذول فرمایند

الف) حضور دانش آموزان در مدرسه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی اعلام شده توسط مسئولین ستاد کرونا می باشد ( استفاده از ماسک، دستکش، لوازم التحریر شخصی، بطری آب اختصاصی، شستن دست ها، حفظ فاصله اجتماعی و غیره در تمام لحظات و فضاهای دبیرستان الزامی و ضروری است)

ب) در صورتی که دانش آموز یا خانواده محترم ایشان دارای کوچکترین علائم بیماری باشند به هیچ وجه نباید در مدرسه حضور یابند و بعد از بهبودی لازم است با گواهی پزشکی مبتنی بر سلامت در مدرسه حاضر شوند

ج) مسئولیت رفت و آمد دانش‌آموزان به عهده اولیاء بزرگوار می باشد.

د) حضور دانش آموزان در مدرسه اجباری نیست و با رضایت کامل اولیاء محترم  می باشد.

شیوه نامه بازگشایی مدارس

قابل توجه دانش آموزان عزیز و اولیاء محترم

به استناد بخشنامه وزارتی شماره 510271 مورخ 1399/06/12 در رابطه با بازگشایی مدارس از روز شنبه 15 شهریورماه جاری مقرر گردید دانش آموزان به شرح زیر در دبیرستان حضور یابند.

1- جدول گروه بندی دانش آموزان در روزهای زوج و فرد به شرح زیر می باشد:

2- دانش آموزانی که در هفته اول روزهای زوج به مدرسه آمده اند بایستی در هفته بعد روزهای فرد در مدرسه حاضر شوند و دانش آموزانی که در هفته اول روزهای فرد به مدرسه آمده اند بایستی در هفته بعد روزهای زوج در مدرسه حاضر شوند.

3- ساعت شروع کلاس ها همه روزه از ساعت 9 صبح تا 11:05 می باشد. ( سه زنگ کلاس هر زنگ 35 دقیقه و دو وقت استراحت 10 دقیقه ای )

4- رفت و آمد دانش آموزان به عهده اولیاء محترم می باشد.

5- رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی توسط دانش آموزان الزامی است.(رعایت فاصله اجتماعی، داشتن ماسک، دستکش یکبار مصرف، بطری آب، لوازم التحریر شخصی و ... )

6- دانش آموزان عزیز کتاب های درسی را طبق برنامه هفتگی به همراه داشته باشند.

7- در صورتیکه اولیاء محترم یا دانش آموزان عزیز مشکوک به بیماری کرونا هستند به هیچ عنوان درمدرسه حاضر نشوند و پس از بهبودی باید با ارائه گواهی سلامت به مدرسه بیایند.

شروع سال تحصیلی 1400-1399

دانش آموزان عزیز پایه هفتم، هشتم، نهم

∗ با توجه به قرار گرفتن شهر اصفهان در وضعیت قرمز،  از روز شنبه 99/6/15 از ساعت 8:30 تا  12:10 طبق برنامه هفتگی کلاسهای آنلاین در برنامه اسکای روم برگزار می شود.

∗ برای ورود به کلاس لازم است از مرورگر کروم ( chrome ) استفاده کنید.( حتماً مرورگر را بروزرسانی کنید.)

∗ نام کاربری، کد ملی دانش آموز و رمز عبور چهار رقم آخر کد ملی می باشد.( حتماً اعداد را به انگلیسی وارد کنید.)

∗ دانش آموزان موظفند طبق برنامه هفتگی رأس ساعت تعیین شده با استفاده از لینک های زیر در کلاس مربوط به خود شرکت کنند.( دقت فرمایید به اشتباه لینک کلاس دیگری را وارد نکنید.)

∗ با توجه به بازگشایی تمامی مدارس و تعدادی از دانشگاه ها از روز 15 شهریور و حجم بالای تعداد استفاده کنندگان از اینترنت، امکان قطع اینترنت و قطع ارتباط با کلاس وجود دارد لذا خواهشمندیم به ویژه در هفته اول صبوری فرمائید.

∗ در صورت اشکال در دریافت صدا و تصویر یکبار از کلاس خارج شده مجدداً وارد شوید.

لینک کلاسهای هفتم حافظ

♦ قرآن: skyroom.online/ch/hakimsanaei/q7h

♦ معارف اسلامی: skyroom.online/ch/hakimsanaei/p7h

♦ ریاضی: skyroom.online/ch/hakimsanaei/r7h

♦ فیزیک: skyroom.online/ch/hakimsanaei/of7h

♦ شیمی: skyroom.online/ch/hakimsanaei/sh7h

♦ زیست: skyroom.online/ch/hakimsanaei/oz7h

♦ زبان: skyroom.online/ch/hakimsanaei/z7h

♦ عربی: skyroom.online/ch/hakimsanaei/a7h

♦ ادبیات: skyroom.online/ch/hakimsanaei/f7h

♦ املا و انشا: skyroom.online/ch/hakimsanaei/e7h

♦ مطالعات اجتماعی: skyroom.online/ch/hakimsanaei/m7h

♦ کار و فناوری: skyroom.online/ch/hakimsanaei/k7h

♦ تفکر و سبک زندگی: skyroom.online/ch/hakimsanaei/t7h

♦ فرهنگ و هنر: skyroom.online/ch/hakimsanaei/h7h

♦ تربیت بدنی: skyroom.online/ch/hakimsanaei/v7h