لینک کلاسهای تابستان

لینک برگزاری کلاسهای تابستان:

ریاضی:            

               پایه هفتم              skyroom.online/ch/hakimsanaei/r7

پایه هشتم             skyroom.online/ch/hakimsanaei/r8

پایه نهم                 skyroom.online/ch/hakimsanaei/r9

علوم:             

                         پایه هفتم               skyroom.online/ch/hakimsanaei/o7

پایه هشتم             skyroom.online/ch/hakimsanaei/o8

پایه نهم                 skyroom.online/ch/hakimsanaei/o9

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*